ตำบลตาคง  สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเกษตรอินทรีย์ วิถีประชาธิปไตย  ใฝ่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


 
   
 
 
   
 
 
 
  •    วันนี้   10 คน
  •    เมื่อวานนี้   29 คน
  •    เดือนนี้   680 คน
  •    เดือนที่แล้ว   983 คน
 
 Untitled Document
 
 


 
 
 

 

   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : 
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 18 พ.ค. 2559
   การขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของประจำปีงบประมาณ 2558 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : 
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 10 พ.ค. 2559
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : 
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 16 ต.ค. 2558
   สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายเลียบคลอง) หมู่ที่ 11 บ้านโคกระเปาว์ 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : 
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 16 ก.ย. 2558
>> จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด..

 
 
 

 

 

 
 

 

Untitled Document
108 เคล็ดลับความสุขของครอบครัว
   
การส่งเสริมการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
   
เอดส์ วัยรุ่น รู้ทัน ป้องกันได้
 
รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด อย่างรู้คุณค่า
   
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
   
สิทธิของคนพิการ