หน้าแรก
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางสังคม
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  บริการขั้นพื้นฐาน
  ตราสัญลักษณ์
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  แผนผังเว็บไซต์
 
  วิสัยทัศน์
  ยุทธศาสตร์
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักงานปลัด อบต.
  กอง/ส่วนการคลัง
  กอง/ส่วนโยธา
  กอง/ส่วนการศึกษาฯ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  ภาพกิจกรรม อบต.
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.สุรินทร์
 
  ประวัติตำบล
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา
  แนะนำการชำระภาษี
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรฯ
 

 
ขอเชิญเข้าร่วม "อบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี 2557"              ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ จะดำเนินการจัดงานโครงการ "อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมา...อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมงาน "วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557"      ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลตาคง มีกำหนดจัดงาน "วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนา...อ่านเพิ่มเติม
สสส.ชวนคนไทย `งดเหล้าเข้าพรรษา` ปี 2557      กระทรวงสาธารณสุข จับมือ สสส. และภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เชิญชวนประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษา คืนความสุขให้คนในครอบครัว เตรียมขับเคลื่อนกฎหมาย เพื่อปกป้องลูกหลานจากภัยน้ำเมา หลังพบนักด...อ่านเพิ่มเติม
>> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..
 
   ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกหนองเยาะ หมู่ที่ 9 บ้านหนองเยาะ ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : ดาวน์โหลด
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 25 พ.ย. 2557   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : ดาวน์โหลด
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 25 พ.ย. 2557   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านตาคง หมู่ที่ 4 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : ดาวน์โหลด
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 15 ต.ค. 2557   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านกะปู 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : ดาวน์โหลด
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 11 มี.ค. 2557>> จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด..
 

>>>ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...
 
     รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติ งานกู้ชีพ) [17 ต.ค. 2557] 
     รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง [06 ส.ค. 2557] 
     รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา [30 ก.ค. 2557] 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต.ตาคง