หน้าแรก
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางสังคม
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  บริการขั้นพื้นฐาน
  ตราสัญลักษณ์
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  แผนผังเว็บไซต์
 
  วิสัยทัศน์
  ยุทธศาสตร์
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักงานปลัด อบต.
  กอง/ส่วนการคลัง
  กอง/ส่วนโยธา
  กอง/ส่วนการศึกษาฯ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  ภาพกิจกรรม อบต.
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.สุรินทร์
 
  ประวัติตำบล
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา
  แนะนำการชำระภาษี
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรฯ
 
 


slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery
 
ขอเชิญร่วมชม-เชียร์ กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาคง      ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลตาคง ร่วมเชียร์และชมความน่ารักของหนูน้อยในการแข่งขัน "กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาคง" วันที่ 27 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป พบกับการแข่งขันกีฬาในแบ...อ่านเพิ่มเติม
สวัสดีปีใหม่ 2558      อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558 (Happy New Year 2015) เป็นวันที่ใครหลายๆ คนชื่นชอบอย่างแน่นอน เพราะถือว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวเป็นประจำทุกปี และเป็นวันที่จะได้กลับบ้านไปพบกับครอบครัวตามจังหวัดต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองวันปีใหม่ วันนี้จึงนำข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับวันปีใหม่ ...อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วม "อบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี 2557"              ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ จะดำเนินการจัดงานโครงการ "อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2557"  ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่ว...อ่านเพิ่มเติม
>> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..
 
   สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 (สายหนองน้ำบ้านสนวน) 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : ดาวน์โหลด
     โดย :  administrator     วันที่ : 13 ม.ค. 2558   สอบราคาจ้างโครงการค่าจ้างเหมาท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 1 (สายบ้านสนวน-ตะเคียน) 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : ดาวน์โหลด
     โดย :  administrator     วันที่ : 13 ม.ค. 2558   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างตลาดชุมชนบ้านหนองเยาะ หมู่ที่ 9 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : ดาวน์โหลด
     โดย :  administrator     วันที่ : 13 ม.ค. 2558   ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกหนองเยาะ หมู่ที่ 9 บ้านหนองเยาะ ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : ดาวน์โหลด
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 25 พ.ย. 2557>> จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด..
 

>>>ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...
 
     รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ๖ ) [23 ม.ค. 2558] 
     รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติ งานกู้ชีพ) [17 ต.ค. 2557] 
     รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง [06 ส.ค. 2557] 
     รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา [30 ก.ค. 2557] 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต.ตาคง