ข่าวเมื่อ  24 มี.ค. 2559
อ่าน  62  คน
 
ข่าวเมื่อ  03 มี.ค. 2559
อ่าน  61  คน
 
ข่าวเมื่อ  03 พ.ย. 2558
อ่าน  54  คน
 เอกสารแนบท้าย
ข่าวเมื่อ  23 ต.ค. 2558
อ่าน  11  คน
>> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..

   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : 
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 18 พ.ค. 2559
   การขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของประจำปีงบประมาณ 2558 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : 
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 10 พ.ค. 2559
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : 
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 16 ต.ค. 2558
   สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายเลียบคลอง) หมู่ที่ 11 บ้านโคกระเปาว์ 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : 
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 16 ก.ย. 2558
>> จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด..

 
108 เคล็ดลับความสุขของครอบครัว 
การส่งเสริมการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
เอดส์ วัยรุ่น รู้ทัน ป้องกันได้ 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด อย่างรู้คุณค่า 
>> เอกสารทั้งหมด..