หน้าแรก
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางสังคม
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  บริการขั้นพื้นฐาน
  ตราสัญลักษณ์
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  แผนผังเว็บไซต์
 
  วิสัยทัศน์
  ยุทธศาสตร์
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักงานปลัด อบต.
  กอง/ส่วนการคลัง
  กอง/ส่วนโยธา
  กอง/ส่วนการศึกษาฯ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  ภาพกิจกรรม อบต.
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.สุรินทร์
 
  ประวัติตำบล
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา
  แนะนำการชำระภาษี
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรฯ
 
 


slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery
 
 ขอเชิญร่วมชม-เชียร์ กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาคง
 ขอเชิญเข้าร่วม "อบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี 2557"
 ขอเชิญร่วมงาน "วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557"
 สสส.ชวนคนไทย `งดเหล้าเข้าพรรษา` ปี 2557
>> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..
 
   ประกาศโครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดชุมชนหมู่บ้านหนองเยาะ ม.9 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : ดาวน์โหลด
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 26 ก.พ. 2558
   ประกาศโครงการก่อสร้างลานตลาดหนองเยาะ ม.9 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : ดาวน์โหลด
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 26 ก.พ. 2558
   ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต(สายบ้านเถกิง ม.5) 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : ดาวน์โหลด
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 26 ก.พ. 2558
   สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 (สายหนองน้ำบ้านสนวน) 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : ดาวน์โหลด
     โดย :  administrator     วันที่ : 13 ม.ค. 2558
>> จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด..
 

>>>ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...
 
     รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ๖ ) [23 ม.ค. 2558] 
     รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติ งานกู้ชีพ) [17 ต.ค. 2557] 
     รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง [06 ส.ค. 2557] 
     รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา [30 ก.ค. 2557] 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต.ตาคง