ข่าวเมื่อ  24 มี.ค. 2559
อ่าน  38  คนข่าวเมื่อ  03 มี.ค. 2559
อ่าน  48  คนข่าวเมื่อ  03 พ.ย. 2558
อ่าน  25  คนข่าวเมื่อ  15 ต.ค. 2558
อ่าน  22  คน>> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ :ดาวน์โหลด
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 16 ต.ค. 2558


   สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายเลียบคลอง) หมู่ที่ 11 บ้านโคกระเปาว์ 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ :ดาวน์โหลด
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 16 ก.ย. 2558


   สอบราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโคกชัย 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ :ดาวน์โหลด
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 16 ก.ย. 2558


   สอบราคาจ้างโครงขุดลอกหนองเยาะ หมู่ที่ 9 บ้านหนองเยาะ 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ :ดาวน์โหลด
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 16 ก.ย. 2558


>> จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด..
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลตาคง ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง ๖) [09 เม.ย 2558] 
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ๖ ) [23 ม.ค. 2558] 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติ งานกู้ชีพ) [17 ต.ค. 2557] 
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง [06 ส.ค. 2557] 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา [30 ก.ค. 2557] 
108 เคล็ดลับความสุขของครอบครัว 
การส่งเสริมการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
เอดส์ วัยรุ่น รู้ทัน ป้องกันได้ 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด อย่างรู้คุณค่า 
>> เอกสารทั้งหมด..

นายชัยมงคล จันทร์สุข
นายก อบต.ตาคง