ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน  
 
 
 


 
slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery
 ความเป็นมาของงานช้างสุรินทร์
ข่าวเมื่อ : 03 พ.ย. 2558
อ่าน 16 คนการลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ข่าวเมื่อ : 15 ต.ค. 2558
อ่าน 14 คน

   การขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของประจำปีงบประมาณ 2558 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : ดาวน์โหลด
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 26 ม.ค. 2559
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : ดาวน์โหลด
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 16 ต.ค. 2558
   สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายเลียบคลอง) หมู่ที่ 11 บ้านโคกระเปาว์ 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : ดาวน์โหลด
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 16 ก.ย. 2558
   สอบราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโคกชัย 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : ดาวน์โหลด
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 16 ก.ย. 2558
>> จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด..

>>>ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...

     รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลตาคง ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง ๖) [09 เม.ย 2558] 
     รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ๖ ) [23 ม.ค. 2558] 
     รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติ งานกู้ชีพ) [17 ต.ค. 2557] 
     รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง [06 ส.ค. 2557] 
     รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา [30 ก.ค. 2557] 


>>>ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด...

   108 เคล็ดลับความสุขของครอบครัว    ดาวน์โหลดเอกสาร
   การส่งเสริมการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสในชุมชน    ดาวน์โหลดเอกสาร
   เอดส์ วัยรุ่น รู้ทัน ป้องกันได้    ดาวน์โหลดเอกสาร
   ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ    ดาวน์โหลดเอกสาร
   รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด อย่างรู้คุณค่า    ดาวน์โหลดเอกสาร
>> เอกสารทั้งหมด..


นายชัยมงคล จันทร์สุข
นายก อบต.ตาคง