ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน  
 
 
 
หน้าแรก
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
 
 
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
ประวัติตำบล
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
แผนผังเว็บไซต์
 
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด อบต.
กอง/ส่วนการคลัง
กอง/ส่วนโยธา
กอง/ส่วนการศึกษาฯ
 
 
แนะนำการชำระภาษี
เกี่ยวกับสำนักงานปลัด อบต.
เกี่ยวกับส่วนการคลัง
เกี่ยวกับส่วนโยธา
เกี่ยวกับส่วนการศึกษาฯ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรฯ
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Today
18
Yesterday
27
This Month
175
Last Month
839


 
slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery
 
ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558
ข่าวเมื่อ : 15 ก.ค. 2558
อ่าน 94 คน
วันอาสาฬหบูชา "พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์"
ข่าวเมื่อ : 09 ก.ค. 2558
อ่าน 88 คน
ข่าวเมื่อ : 23 มิ.ย 2558
อ่าน 81 คน


ข่าวเมื่อ : 27 พ.ค. 2558
อ่าน 115 คน


ข่าวเมื่อ : 14 พ.ค. 2558
อ่าน 271 คน


ข่าวเมื่อ : 07 พ.ค. 2558
อ่าน 141 คน


>>> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..

   สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายเลียบคลอง) หมู่ที่ 11 บ้านโคกระเปาว์ 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : ดาวน์โหลด
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 16 ก.ย. 2558
   สอบราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโคกชัย 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : ดาวน์โหลด
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 16 ก.ย. 2558
   สอบราคาจ้างโครงขุดลอกหนองเยาะ หมู่ที่ 9 บ้านหนองเยาะ 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : ดาวน์โหลด
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 16 ก.ย. 2558
   สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองน้ำห้วยปูน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปูน 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ : ดาวน์โหลด
     โดย :  ส่วนการคลัง     วันที่ : 16 ก.ย. 2558
>> จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด..

>>>ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...

     รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลตาคง ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง ๖) [09 เม.ย 2558] 
     รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ๖ ) [23 ม.ค. 2558] 
     รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติ งานกู้ชีพ) [17 ต.ค. 2557] 
     รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง [06 ส.ค. 2557] 
     รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา [30 ก.ค. 2557] นายชัยมงคล จันทร์สุข
นายก อบต.ตาคง