คณะผู้บริหาร

นายชัยมงคล จันทร์สุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคง
นายสำราญ โสดา
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง
นายสมบัติ จันทสุข
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง
นายชินวัตร แหวนวงษ์
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง

| หน้าแรก | สภาพทั่วไป | คณะผู้บริหาร | รับเรื่องร้องทุกข์ | ติดต่อเรา |