กองคลัง

-ว่าง-
ปลัด อบต.
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.ศิริพรภัทร ศรีสุวรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายวีระพล เสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
น.ส.วารี ไชยศรีษะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
- ว่าง -
คนงานทั่วไป(ช่วยงานจัดเก็บรายได้)

| หน้าแรก | สภาพทั่วไป | คณะผู้บริหาร | รับเรื่องร้องทุกข์ | ติดต่อเรา |