slide1
slide2
slide4
 
  ข้อมูลทั่วไป
 
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางสังคม
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  บริการขั้นพื้นฐาน
  ตราสัญลักษณ์
  วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
  ประวัติตำบล
 
  โครงสร้างบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
   
 
 
 
อบต.ตาคง :: องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง อ.สังขะ จังหวัดสุรินทร์
 
เรียน
:
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคง
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่อง
:
 
รายละเอียด
:
 
รูปประกอบ
:
 
ชื่อ - สกุล
:
 
เบอร์โทรศัพท์
:
 
 
ลำดับ หัวข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน อ่าน ตอบ วันที่
1 1 0 16 ม.ค. 2563
2 ไฟส่องทางแสงสว่างตามถนน 1 0 16 ม.ค. 2563
3 5 0 18 ต.ค. 2562
4 ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 9 0 18 ต.ค. 2562
5 7 0 22 ส.ค. 2562
6 ไฟแสงสว่างในหมู่บ้าน 9 0 22 ส.ค. 2562
7 13 0 16 ก.ค. 2562
8 แก้ไขถนน..ท่อระบายน้ำ 48 0 14 มิ.ย 2562
9 มาร่วมพูดคุยวิเคราะห์ข่าวกันได้ที่นี่เลยครับ 103 0 05 พ.ย. 2561
10 ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 135 0 03 ส.ค. 2561
11 ถนนลื่นเป็นหลุมเป็นบ่อ 142 1 31 ก.ค. 2561
12 แจ้งร้องทุกข์ ถนนสายบ้านแม่ทอง ถึงสระน้ำ ม.1ตำบลตาคง 120 1 30 ก.ค. 2561
13 เผาถ่านในที่ชุมชน 136 1 06 ก.พ. 2561
14 ไฟฟ้าที่ส่องให้ทางดับเเล้วก็ติดบ้างครั้งก็ไม่ติดเลย 131 1 03 ก.พ. 2561
15 ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน 172 0 14 ก.ค. 2560
16 ขอทราบเบอร์โทรผญ.บ้านหมู่ที่4ครับ 203 1 24 พ.ย. 2559
17 ขอความอนุเคราะห์ขอน้ำกินน้ำใช้ 333 2 20 เม.ย. 2559
18 ขอเบอร์โทรศัพท์นักพัฒนาชุมชน หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสวัสดิการ 405 2 14 ก.ย. 2558
19 บ้านสนวน ม1 ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ถนนซอยบ้านแม่ทองชำรุด 372 2 04 ก.ย. 2558
20 ถนนซอยบ้านแม่ทองชำรุดอย่างมาก 310 0 04 ก.ย. 2558
21 ขอซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 345 1 20 ก.ค. 2558
22 ถนนและไฟฟ้าส่องสว่าง 321 1 10 ก.ค. 2557
23 ขอความอนุเคราะห์หินคลุก 7719 1 10 ก.ค. 2557
24 ถนนชำรุด ม.12 336 0 10 ก.ค. 2557
25 ถนนลื่น ม.3 346 0 10 ก.ค. 2557