slide1
slide2
slide4
 
  ข้อมูลทั่วไป
 
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางสังคม
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  บริการขั้นพื้นฐาน
  ตราสัญลักษณ์
  วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
  ประวัติตำบล
 
  โครงสร้างบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
   
 
 
 
อบต.ตาคง :: องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง อ.สังขะ จังหวัดสุรินทร์
 
เรียน
:
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคง
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่อง
:
 
รายละเอียด
:
 
รูปประกอบ
:
 
ชื่อ - สกุล
:
 
เบอร์โทรศัพท์
:
 
 
ลำดับ หัวข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน อ่าน ตอบ วันที่
1 ไฟส่องทางแสงสว่างตามถนน 16 0 16 ม.ค. 2563
2 ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 14 0 18 ต.ค. 2562
3 ไฟแสงสว่างในหมู่บ้าน 16 0 22 ส.ค. 2562
4 แก้ไขถนน..ท่อระบายน้ำ 54 0 14 มิ.ย 2562
5 มาร่วมพูดคุยวิเคราะห์ข่าวกันได้ที่นี่เลยครับ 137 0 05 พ.ย. 2561
6 ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 143 0 03 ส.ค. 2561
7 ถนนลื่นเป็นหลุมเป็นบ่อ 149 1 31 ก.ค. 2561
8 แจ้งร้องทุกข์ ถนนสายบ้านแม่ทอง ถึงสระน้ำ ม.1ตำบลตาคง 125 1 30 ก.ค. 2561
9 เผาถ่านในที่ชุมชน 142 1 06 ก.พ. 2561
10 ไฟฟ้าที่ส่องให้ทางดับเเล้วก็ติดบ้างครั้งก็ไม่ติดเลย 136 1 03 ก.พ. 2561
11 ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน 180 0 14 ก.ค. 2560
12 ขอทราบเบอร์โทรผญ.บ้านหมู่ที่4ครับ 212 1 24 พ.ย. 2559
13 ขอความอนุเคราะห์ขอน้ำกินน้ำใช้ 338 2 20 เม.ย. 2559
14 ขอเบอร์โทรศัพท์นักพัฒนาชุมชน หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสวัสดิการ 411 2 14 ก.ย. 2558
15 บ้านสนวน ม1 ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ถนนซอยบ้านแม่ทองชำรุด 378 2 04 ก.ย. 2558
16 ถนนซอยบ้านแม่ทองชำรุดอย่างมาก 316 0 04 ก.ย. 2558
17 ขอซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 352 1 20 ก.ค. 2558
18 ถนนและไฟฟ้าส่องสว่าง 326 1 10 ก.ค. 2557
19 ขอความอนุเคราะห์หินคลุก 8009 1 10 ก.ค. 2557
20 ถนนชำรุด ม.12 341 0 10 ก.ค. 2557
21 ถนนลื่น ม.3 352 0 10 ก.ค. 2557