ข่าวประชาสัมพันธ์
ไวรัสโคโรนาคืออะไร  (ข่าวเมื่อ 29 เม.ย. 2563 อ่าน 24 คน)
การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี  (ข่าวเมื่อ 12 มี.ค. 2562 อ่าน 48 คน)
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน(มีผลกระทบถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561)"   (ข่าวเมื่อ 09 มี.ค. 2561 อ่าน 84 คน)
จังหวัดสุรินทร์ รณรงค์ "ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”  (ข่าวเมื่อ 16 พ.ย. 2560 อ่าน 25 คน)
ธ.ก.ส.สุรินทร์ เชิญชวนเกษตรเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61 ภายใน 31 ธันวาคม นี้  (ข่าวเมื่อ 16 พ.ย. 2560 อ่าน 64 คน)
โฆษกรัฐบาลยืนยันวันหยุดราชการพิเศษ ครม. มีมติให้วัน 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการเพียงวันเดียว  (ข่าวเมื่อ 28 ก.ย. 2560 อ่าน 27 คน)
จังหวัดสุรินทร์ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ  (ข่าวเมื่อ 20 มิ.ย 2560 อ่าน 97 คน)
สำนักราชเลขาธิการ ออกหนังสือชี้แจงการอ่านพระนามรัชกาลที่ 10  (ข่าวเมื่อ 02 ธ.ค. 2559 อ่าน 98 คน)
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลดธงครึ่งเสา 30 วัน ไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปี  (ข่าวเมื่อ 13 ต.ค. 2559 อ่าน 11 คน)
ขอเชิญร่วมปลูกหญ้าแฝกและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชเสาวนีย์สมเด็กจพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  (ข่าวเมื่อ 10 ส.ค. 2559 อ่าน 44 คน)
จังหวัดสุรินทร์เตือนประชาชนเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาจากพายุฤดูร้อน วันที่ 24-27 มีนาคมนี้  (ข่าวเมื่อ 24 มี.ค. 2559 อ่าน 13 คน)
ทำไมต้องมี..วันช้างไทย  (ข่าวเมื่อ 03 มี.ค. 2559 อ่าน 25 คน)
ความเป็นมาของงานช้างสุรินทร์  (ข่าวเมื่อ 03 พ.ย. 2558 อ่าน 43 คน)
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค อบต.ตาคง  (ข่าวเมื่อ 23 ต.ค. 2558 อ่าน 23 คน)
การลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการปีงบประมาณ พ.ศ.2559  (ข่าวเมื่อ 15 ต.ค. 2558 อ่าน 69 คน)
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม  (ข่าวเมื่อ 15 ต.ค. 2558 อ่าน 35 คน)
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  (ข่าวเมื่อ 15 ต.ค. 2558 อ่าน 82 คน)
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2559  (ข่าวเมื่อ 14 ต.ค. 2558 อ่าน 99 คน)
| หน้าแรก | สภาพทั่วไป | คณะผู้บริหาร | รับเรื่องร้องทุกข์ | ติดต่อเรา |