รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองน้ำบ้านตะเคียน ม.8  (18 เม.ย. 2560)
ประกาศเผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกหนองน้ำบ้านตะเคียน ม.8  (18 เม.ย. 2560)
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงห้องอาคารเอนกประสงค์ อบต.ตาคง  (11 เม.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ม.9  (07 ก.พ. 2560)
ประกาศเผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ม.9  (07 ก.พ. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13  (06 ก.พ. 2560)
ประกาศเผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.13  (06 ก.พ. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5  (19 ม.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.5  (19 ม.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  (11 เม.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการปรับปรุงห้องอาคารเอนกประสงค์ อบต.ตาคง  (11 เม.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการปรับปรุงห้องอาคารเอนกประสงค์ อบต.ตาคง  (10 เม.ย. 2560)
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติผู้ประสงค์ขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน(สระน้ำบ้านเถกิง) หมู่ที่ 5  (23 ก.ย. 2559)
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติผู้ประสงค์ขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน(หนองน้ำระหาร) หมู่ที่ 4  (23 ก.ย. 2559)
| หน้าแรก | สภาพทั่วไป | คณะผู้บริหาร | รับเรื่องร้องทุกข์ | ติดต่อเรา |