รับเรื่องร้องทุกข์

รายการเรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด
# เรื่องร้องทุกข์ จำนวนผู้เข้าอ่าน จำนวนผู้เข้าตอบ วันที่ร้อง ผู้ร้องทุกข์
35 wzpPwOVHXXBnDoJIBLy 9 0 2021-01-19 23:13:30 IqerTPguxGpmJiufw
34 IGOhwaBOoQsc 6 0 2021-01-19 22:37:10 gzMdPnVTbzyidwjtiEB
33 SNKLyAnRlpzkffT 6 0 2021-01-19 10:43:01 MwnvGrADJHdK
32 WsfgwrjYUmS 51 0 2020-12-27 03:33:27 OuWVIVTD
31 xpUpjkruSUZeeS 13 0 2020-12-27 01:51:04 ySRxWTUHw
30 JmfKYFhrUzy 15 0 2020-12-26 17:19:16 HtqQTfXsSpBOPbt
28 ถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ 10 49 7 2020-10-10 19:20:58 ครูหนึ่ง
22 ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ม.5 175 1 2019-10-18 11:32:49 น.ส.หทัยรัตน์ สมบัติวงค์
21 ไฟแสงสว่างในหมู่บ้าน ม.1 73 0 2019-08-22 11:31:48 นายสุนทร พาเจริญ
20 แก้ไขถนน..ท่อระบายน้ำ ม.1 81 0 2019-06-14 11:31:15 นายสุนทร พาเจริญ
19 ถนนลื่นเป็นหลุมเป็นบ่อ 74 0 2018-08-03 11:30:24 น.ส.หทัยรัตน์ สมบัติวงค์
18 แจ้งร้องทุกข์ ถนนสายบ้านแม่ทอง ถึงสระน้ำ ม.1ตำบลตาคง 106 0 2018-07-30 11:24:08 นายสุนทร พาเจริญ
17 เผาถ่านในที่ชุมชน 87 0 2018-02-06 11:23:23 Suganya 0895060059
16 ไฟฟ้าที่ส่องให้ทางดับเเล้วก็ติดบ้างครั้งก็ไม่ติดเลย 83 0 2018-02-03 11:22:32 นายพุฒิพงศ์ สิงหะ
15 ขอความอนุเคราะห์ขอน้ำกินน้ำใช้ 77 0 2017-04-20 11:21:53 นายสุนทร พาเจริญ
14 ถนนซอยบ้านแม่ทอง ม.1 ชำรุดอย่างมาก 82 0 2016-09-04 11:20:49 นายสุนทร พาเจริญ
13 ขอซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 89 0 2016-07-20 11:20:02 นายเสนาะ เชื้อทอง
12 ถนนและไฟฟ้าส่องสว่าง 74 0 2015-07-10 11:19:31 นายอัมพัน รอดพึ่ง(ส.อบต.ม.4)
11 ขอความอนุเคราะห์หินคลุก 359 0 2015-07-10 11:18:55 นายแสน พิมพ์วงค์ (ผู้ใหญ่บ้าน ม.7)
10 ถนนชำรุด ม.12 77 0 2015-07-10 11:18:19 คำนึง แหวนวงค์ (ส.อบต.)
9 ถนนลื่น ม.3 95 0 2015-07-10 11:17:28 รัตมณี อักษร