กิจกรรม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบริการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบริการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

 

23 เมษายน 2564 อบต.ตาคง ได้รับการประสานจากอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.ตาคง พบผู้ด้อยโอกาสชื่อนายพรม จันทร์โสม หมู่ที่ 4 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำในการอุปโภค-บริโภค

อ.บ.ต.ตาคง ซึ่งนำทีมโดย นายชัยมงคล จันทร์สุข นายก อบต.ตาคง และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ให้บริการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือระยะยาว โดยมีมติให้การช่วยเหลือ ดังนี้

1. อบต.ตาคง จะดำเนินการเดินท่อน้ำระบบประปาเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมีความสะดวกในการใช้น้ำ

2. ผู้นำชุมชนจะดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ และยกเว้นค่าน้ำประปาให้กับผู้ด้อยโอกาส

ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมประสานงานและร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาครับ ????????❤️

 

Share on Line
Share on Pinterest