กิจกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจร่วมบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

กิจกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจร่วมบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

 

วันที่ 14 เมษายน 2564

    นายชัยมงคล จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนและมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจร่วมบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ตำบลตาคง รวม 14 จุด ซึ่งด่านชุมชนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข็มแข็งในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ และเฝ้าระวังคัดกรองผู้มาจากต่างจังหวัด/ต่างพื้นที่ ตามมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโควิด 19 ????

 

Share on Line
Share on Pinterest