กิจกรรม เยี่ยมด่านตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

กิจกรรม เยี่ยมด่านตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

 

10 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

      นายธาตรี สิริรุ่งวนิช นายอำเภอสังขะ พร้อมคณะผู้ตรวจ เยี่ยมด่านตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ที่ตู้ยามตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นจุดบูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาคงร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

#เดินทางปลอดภัยทุกท่านน่ะครับ ????????

 

Share on Line
Share on Pinterest