กิจกรรม พิธีเปิดอบรมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งตำบลเข็มแข็งต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม พิธีเปิดอบรมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งตำบลเข็มแข็งต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

???? วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอสังขะเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งตำบลเข็มแข็งต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวิทยากรด้านวิชาการจาก ครู ข และ ค ประกอบด้วยปลัดอำเภอ ผอ.กศนสังขะ พัฒนาการอำเภอ เกษตรตำบล และนายก อบต. ดำเนินการ ณ อบต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์

โดยนายชัยมงคล จันทร์สุข นายก อบต.พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.ตาคงให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมในงานมีฐานเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 4 ฐาน ...

ดูเพิ่มเติม

 

Share on Line
Share on Pinterest