กิจกรรม ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดให้กับกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล

กิจกรรม ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดให้กับกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล

21 กุมภาพันธ์ 2564

            นายชัยมงคล จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคง พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดให้กับกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน บ้านห้วยปูน ม.7 และบ้านโคกชัย ม.10 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพลังงานน้ำ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

Share on Line
Share on Pinterest