ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาคง

หมู่ 2 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150

โทรศัพท์ : 044-558317 

Email : takonggo2013@gmail.com

Share on Line
Share on Pinterest